Empresa é a principal rival da OpenAI, dona do ChatGPT, que recebeu grandes aportes da Microsoft