Será oferecidas 20 vagas para casais de lésbica, homossexuais, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e pansexuais.